Yeni Manşet - Güncel Haberler - Son Dakika Haber
HV
21 TEMMUZ Pazar 13:33

Aile Hekimliği çalışanları: ‘Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek’ - Videolu Haber

ULUSAL (PHA) - Sağlık çalışanları, 17 Nisan'da Gaziantep'te hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde, hükümetin şiddeti durdurmamasına ve vergi kesintilerine karşı tepkilerini dile getirdiler.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-04-2024 16:14   Güncelleme : 17-04-2024 16:14
Aile Hekimliği çalışanları: ‘Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek’  - Videolu Haber

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, "17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve aile hekimliği çalışanlarının yüksek vergi kesintilerinin son bulması için mücadeleye devam ettiklerini açıkladılar.

Aile hekimliği çalışanları, Mart ayı maaşlarının 15 Nisan'da ödenmesinin ardından, haksız ve adaletsiz vergi kesintileri nedeniyle ücretlerinde büyük kayıplar yaşadıklarını belirtti. Çalışanlar, artan enflasyon karşısında düşen satın alma güçleri ve sekizinci haftalarına giren eylemleri hakkında hükümete uyarılarda bulundular.

Yapılan anket sonuçlarına göre, Mart ayında ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 TL olduğu ve ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinde ek vergi kesintileriyle birlikte performans kesintileri yaşandığı ortaya çıktı.

Sağlık çalışanları, vergi adaleti taleplerini Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürüyor ancak hükümetin taleplerine kayıtsız kaldığını ifade ettiler. Çalışanlar, yerel seçimlerde hükümete verdikleri uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirterek, yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmesini talep ettiler.

Hükümetten, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmesini, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermesini ve vergi adaletini sağlamasını talep eden çalışanlar, tüm ASM'lerde her Çarşamba eylemlerine devam edeceklerini duyurdular.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, kamuoyunun desteğini beklediklerini belirterek, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için birlikte mücadele çağrısında bulundular.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına açıklama yapan Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun şunları söyledi:

“Aile Hekimleri Bugün 17 Nisan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün on ikinci yılı. ‘17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak ilan edip, on iki yıl geçmesine rağmen şiddetin durmadığı aksine arttığı bir dönemde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için başlattığımız mücadele ile ‘Aile hekimliği çalışanları vergide Adalet İstiyor!’ Çarşamba eylemlerinin sekizinci haftasında bir aradayız.

‘Zulüm arşa dayandı. Hakkımın zerresini helal etmiyorum. Bu çerçevedeki tüm eylemlere destek vereceğim.’

2024 yılının Mart ayının ücretlerini 15 Nisan’da alınca ücretlerimizden yapılan haksız ve adaletsiz vergi kesintileriyle her ay düşen ücretlerimiz, artan enflasyon karşısında düşen satın alma gücümüz ve bu duruma karşı başlattığımız haklı eylemlerimizin sekizinci haftasındayız.

Ülke çapında yaptığımız anket sonuçlarına göre sadece Mart ayının ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 TL olduğunu, ayrıca ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinden ek vergi kesintisiyle birlikte performans kesintilerinin yapıldığını ilan ediyoruz.

Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez (ASM)’lerinden eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır çalıştıklarıyla biriken emekli paralarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir.

Hükümete soruyoruz:

İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor diye soruyoruz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

‘Üzerimize düşen iş ne ise onu eksiksiz yapıyorsak eksik ödeme olmamalı!’*

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz

“Vergide adalet için artık birlikte mücadele zamanı”

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele hareketi başlamıştır. Bu talebimiz tüm çalışanlardan hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması içinde olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM’lerde her Çarşamba eylem yapmaya, haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.”

Kaynak : PHA

HaberHaber

YORUMLAR